Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi güncel bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide ilk olarak hasta ağzından ölçü alınarak ağız içi yapılar dijitalize edilir. Daha sonrasında dişlerin aşama aşama düzeltildiği şeffaf plak serileri üretilir.

Bu plaklar toplu olarak hekime ulaştırılır. Hekim de bu plakları belirli bir sıra ile hastasına uygular. Plakların yemek yeme saatleri dışında tüm gün(günde en az 21 saat) takılması zorunludur. Plağın düzenli takılması durumunda bir plağın kullanım süresi genellikle 2 haftadır. Sonrasında belirtilen yeni plağa geçiş yapılır. Hekim kontrollerde gerekli olan işlemleri ağız içine uyguladıktan sonra gerekirse birkaç şeffaf plağı hasta ile paylaşır ve hastalar da şeffaf plaklarını düzenli bir şekilde takarak tedavilerini devam ettirir.

Şeffaf plaklar ile diş telleri arasındaki farklara bakıldığında en önemli farkın estetik olduğu göze çarpacaktır. Diş telleri (estetik amaçlı kullanılan porselen braketler haricinde) şeffaf plaklara nazaran ağız içerisinde daha belirgin görünüme sahiptirler. Diş tellerinde ortodontik tedavi esnasında dişe yapıştırılan sabit ataşmanların zarar görmemesi için yeme-içme konusunda belirli kurallar mevcut iken, şeffaf plak tedavisinde istediğiniz ürünü yiyip içmek konusunda serbestsinizdir. Yine diş telleri dişin ön bölgesinde metal çıkıntılar ( retansiyon yüzeyi) barındırdığı için etkili bir ağız bakımı olmayan bireylerde diş çürümelerine sebep olabilmektedir. Fakat şeffaf plaklar ile yapılan ortodontik tedavide yemek yerken ve diş fırçalarken plaklar çıkartıldığı için ağız bakımı rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Şeffaf plaklar her ne kadar estetik ve mucizevi bir teknik olarak göze çarpsa da mutlak hasta uyumu gerektiren bir tekniktir. Diş teli tedavileri sabit tedaviler olduğu için diş hareketi her koşulda gerçekleştirilebilirken, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi günde en az 20 saat plakları kullanmayı zorunlu kılan bir tedavidir. Aksi takdirde tedavi başında öngörülen zamanda sapmalar ve ideal olmayan diş hareketleri gözlemlenebilir.

 Günümüzde şeffaf plaklar ile tedavi, maliyet açısından diş teli tedavilerine oranla daha pahalıdır fakat şeffaf plak tekniğinin günden güne tanınması ve hastalar tarafından talep edilmesi ile birlikte yaygınlaşmakta ve bu hizmeti sunan firmaların sayısında artış gözlenmektedir. Bu ortamın yaratacağı rekabet ortamının önümüzdeki yıllarda şeffaf plak tedavilerini daha ulaşılabilir kılacağı muhtemeldir.

Son dönem yapılan araştırmalar özellikle gelişen teknoloji sayesinde şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavinin, günümüzde daha sıklıkla yapılan tel tedavileri kadar hızlı ve etkili sonuçlar verdiğini göstermiştir. Tedavi konforunun karşılaştırıldığı çalışmalarda ise şeffaf plaklar ile diş teli ile yapılan tedaviler arasında ağrı bakımından önemli bir fark tespit edilememiştir.

Şeffaf plaklar ile tedavi tekniğinde geçmişi en eski olan ve dünyada en çok kabul gören sistem Invisalign’dır. Invisalign sistemi günümüze kadar milyonlarca hastayı tedavi etmiş ve kendini kanıtlamış bir sistemdir. Bu konuda başka firmalar da olmasına rağmen ben de kliniğimde Invisalign sistemini tercih etmekteyim. Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak için kliniğimizden randevu alabilirsiniz.