Ortodontik tedavi yaygın bilinenin aksine sadece çocuklara uygulanan bir tedavi değildir. Gelişen tekniklerle beraber ağız, diş ve diş eti sağlığı yerinde olan erişkin bireylere de ortodontik tedavi uygulanabilmektedir. Ancak büyüme gelişimi devam ederken ortodontik tedavi gören bireylerin, büyüme gelişimi durmuş (erişkin) bireylere oranla tedavileri daha kısa sürmektedir.

Ortodontik muayene için ideal başlangıç yaşı 7’dir. Hekimin yapacağı bu ilk muayene sonrası, hekiminizin uygun göreceği gerekli kontrol aralıkları belirlenir. Özellikle alt çene ileriliği yada üst çene geriliği olan vakalar ortodontide erken müdahale gerektiren vakalardır ve düzenli takipleri büyük önem taşır. Alt çene geriliği için ise ideal müdahale zamanı kızlarda adet görme dönemleri, erkeklerde ise tüylenmenin başladığı dönemlerdir. Halk arasında diş teli olarak bilinen, dişe yapıştırılan braketlerle uygulanan sabit tedavi için ideal başlangıç zamanı ise bütün süt dişlerin dökülüp, daimi dişlerin ağız içinde tamamlandığı zaman dilimidir. Bu dönem de genellikle 12 yaşa denk gelmektedir.

İdeal yaş dönemi her ne kadar 12 yaş olarak belirtilse de 18 yaş öncesi erişkin olmayan vakalarda kemik yoğunluğu tam olarak gerçekleşmediği için tedavi sürelerinde hatırı sayılır kısalmalar gözlemlenebilmektedir. 18 yaş sonrası bireylerde kemik yoğunluğundaki artışa da bağlı olarak toplam tedavi sürelerinde bir miktar uzama görülebilmektedir.

Ortodontik tedavilerde hastaların tedaviye başlarken en çok sordukları sorulardan biri de tedavilerinin ne kadar süreceği ile ilgilidir. Bu süre bireyin diş çapraşıklığı , bireyin yaşı , uygulanacak tedavi mekaniği ile doğrudan ilişkilidir. Ortodontik tedavi başladıktan sonra bireyin tedaviye uyumu hekimin önerdiği lastikleri düzenli takması, tedavide sert şeyler yememesi ve braketlerine zarar vermemesi de tedavi süresini doğrudan etkilemektedir.

Ortodontik tedaviye başlamadan önce hekim hastasını dikkatle muayene eder ve hastanın ağzında tedavi öncesi yapılması gerekli olan işlemler ile ilgili bilgi verir. Bu işlemler, diş taşı temizliği, çürük dişlerin tedavisi, kanal tedavisi gereken dişlere kanal tedavisi yapılması, çekilmesi gereken dişlerin de çekilmesi işlemidir. Bu işlemleri tamamlanan ve ağız hijyeni yeterli seviyede olan hastaların ortodontik tedavisine güven içerisinde başlanabilir.

Diş telleri takılan hastalar randevularına ve tedavi kurallarına özen göstermesi durumunda tedavi kısa sürede istenilen şekilde tamamlanır. Tedavi kurallarına uymayan ve randevularına özen göstermeyen hastalarda tedavi bazı durumlarda erken dönemde bitirilebilir. Bunun sebebi ortodontik tedavinin artık faydadan çok zarar getirmesi durumdur. Ortodontik tedavide özellikle dişler iyi fırçalanmaz ise dişler çok çabuk çürüyebilmekte ve diş eti rahatsızlıkları ile karşılaşılabilmektedir.