Ortodontik tedaviler uygulanan mekanikler açısından 3 temel gruba ayrılır. Bunlardan ilki, dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılarak sabitlenen ve bu sabit ataşmanların (braket) üzerine ortodontik tellerin bağlandığı mekaniktir. Bu mekanik ‘Bukkal teknik’ olarak adlandırılır. Bu mekanik de kendi içerisinde 3’e ayrılır;

  • Porselen braketler: Estetik görünümün önde olduğu tedavi çeşididir. Diğer iki tekniğe göre fark edilirliği daha düşüktür. Diğer iki teknik ile kıyaslandığında, sürtünme miktarı daha fazla olduğundan, daha uzun bir tedavi süresi gerekebilmektedir. Maliyeti diğer iki tekniğe oranla daha yüksektir. Porselen braketler özellikle tellerinin görünmesini istemeyen hastalar için ideal bir tedavi çeşididir. Fakat tedavilerinin hızlı bitmesini isteyen hastalara porselen braketlerde toplam tedavi süresinin uzayacağının hatırlatılması önemli bir noktadır.
  • Kapaklı braketler: Piyasada Self-Ligating braketler olarak da isimlendirilirler. Metal görünüme sahiptirler. Barındırdıkları kapak mekanizması sayesinde sürtünme değeri diğer iki tekniğe oranla daha düşüktür. Bu da tedavi süresini anlamlı oranda kısaltır. Bu braket sistemi özellikle şehir dışında ikamet eden hastalar( tedavideki toplam seans sayısını azaltması sebebiyle) ve diş çapraşıklık miktarının fazla olduğu erişkin vakalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu braketler hassas yapıda braketlerdir. Sert seyler yenmesi durumunda kapa sistemi hasar görebilmekte ve tedavide sorunlar yaratabilmektedir.
  • Metal braketler: Metal görünüme sahip olan bu braketler piyasada en yaygın kullanıma sahip olan braket çeşididir. Optimum özelliklere sahip olan bu braketler diğer iki tekniğe oranla daha ekonomiktir. Metal braketler özellikle zorlu vakalarda hekimler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Piyasada diş teli olarak adlandırılan bir çok braket çeşidi aslında bu braket çeşididir. Klinğimizde tedavi görmekte olan hastalarımızın büyük çoğunluğu bu braket çeşidi ile tedavi görmektedir.

İkinci mekanik ise lingual teknik olarak geçmektedir. Bu sistemde braket ismini verdiğimiz sabit ataşmanlar dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılarak mekaniğin gizliliği sağlanır ve hiç bir şekilde görünmez. Bu mekanikte kişiye özel üretilen braketlerin kullanılması tedavinin verimliliği açısından önemlidir. Lingual teknik, bukkal tekniğe kıyasla daha maliyetli bir tedavi çeşididir. Tedavinin ilk dönemlerinde braketlerin dişin arka yüzeyinde konumlu olması sebebiyle geçici olarak dilde ufak tahrişler ve konuşma sıkıntısı gözlemlenebilir.

Üçüncü mekanik ise şeffaf plaklar ile yapılan tedavidir. Bu mekanikte de kişiye özel üretim yapılmakta, bu sebeple de ekonomik anlamda bukkal tekniğe kıyasla daha pahalı bir tedavi çeşididir. Her ne kadar tekniğin adı şeffaf plak olsa da görüntüsü nispeten fark edilebilen bir sistemdir. Şeffaf plaklar ile tedavide plakların gün içerisinde yemek saatleri dışında sürekli takılması gerekmektedir. Doktorunuzun kontrolünde 3 haftalık periyotlarda güncel plağa geçilmesi ile tedavide ilerleme kaydedilmektedir. Bu tekniğin en büyük avantajı önemli sosyal aktivitelerde (düğün, toplantı vs.) çıkarılabilmekte, sonrasında ise tedaviye kalınan yerden devam edilebilmektedir.