18 yaşını doldurmamış sağlık güvencesine sahip bireylerde devlet, rapor sistemi ile tedavinin bir kısmını geri ödeyebilmektedir. Bu raporun alınabilmesi için ağız içinde belirgin bir bozukluk olması gerekmekte, yapılacak tedavinin estetik amaçlı olmaması gerekmektedir. Eskişehir’de ikamet eden hastalar için rapor, Osmangazi Üniversitesi diş hekimliği fakültesinden alınmaktadır. Diğer illerde ikamet eden hastalarımız, bulundukları il merkezindeki Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinden rapor alabilmektedirler.

Eskişehir’de yaşayan hastaların Osmangazi Üniversitesinden rapor alabilmeleri için Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin internet sitesinden ortodonti bölümü randevusu almaları gerekmektedir. Randevuya gidildiğinde ağız içi fotoğraflar çekilip, gerekli evraklar doldurulduktan sonra birkaç ay içerisinde raporunuz hazırlanmaktadır. Alınan raporun 6 ay geçerlilik süresi olup, herhangi bir yerde tedaviye başlanmaması durumunda raporunuz geçersiz hale gelmektedir. Rapor ile yapılan ortodontik tedaviler 18 yaş altı hastalar için zorunluluk teşkil etmemektedir.

Rapor alınmasına hasta velisi tarafından karar verilmesi durumunda ise alınan rapor, velinin eline geçmeden tedaviye başlanamamaktadır. Alınan rapor sayesinde devletin belirlemiş olduğu meblağ size 3 aşamada geri ödenecektir. Tedavinin belirli zamanlarında doktorunuz tarafından size hazırlanıp verilecek evrak ve fotoğrafların diş hekimliği fakültesinde onaylatılmasından sonra, SGK üzerinden ödeme gerçekleştirilecektir.