Ortodontik tedavide hastaların veya velilerinin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de uygulanacak tedavinin fiyat aralığıdır. Ortodontik tedavilerde fiyatlandırma; çene tedavisi uygulanıp uygulanmaması, diş çekimi yapılıp yapılmaması, dişlerdeki çapraşıklık miktarı ve tedavi süresi gibi kriterlere bakılarak belirlenmektedir. 

Diş telleri çeşitli materyallerde ve farklı kalitelerde üretilmekte olup, tedavi öncesinde kalitesine emin olduğunuz diş tellerini kullanmanız büyük önem arz etmektedir. Diş telleri genel olarak metal görünümlü olanlar ve estetik görünümlü olanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Metal görünümlü olanlar da kendi içerisinde standart metal tel ve kapaklı (hızlandırıcı metal tel) tel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Özellikle şehir dışından gelen ve kemik yoğunluğu sebebiyle diş hareket hızının nispeten yavaş olduğu erişkinlerde özellikle diş çarpıklığının artmış olduğu durumlarda kapaklı metal tel tedavisi tercih edilmektedir. Ortodontik tedavi hastalarımızın önemli bir bölümünü oluşturan genç ve çocuk hastalarımızda ise standart metal tel tedavisi daha çok uygulanmakta ve renk seçeneği (renkli elastikler) de barındırması açısından tercih edilmektedir.

Estetik teller de kendi içerisinde porselen ve plastik diş teli olarak ikiye ayrılmaktadır. Plastik diş teli estetik görünümlü ve ekonomik bir seçenek olmalarına karşın, dayanıksız olmaları, alerjiye sebep olabilmeleri ve kolay renklenebilmeleri sebebiyle çok da tercih edilmeyen bir diş teli çeşididir. Porselen diş telleri yüksek dayanımlı olması ve renklenmeye dirençli olması sebebiyle hastalar ve hekimleri tarafından sıklıkla estetik diş teli tedavilerinde tercih edilmektedir. Porselen diş teli uygulamasının metal diş teli uygulamasına göre en büyük dezavantajı artan sürtünme sebebiyle tel tedavisinde bir miktar toplam tedavi süresini uzatmasıdır. Ancak son dönemlerde üretimine başlanan porselen ve kapaklı diş telleri uygulaması ile bu dezavantajın hatırı sayılır oranda önüne geçilmiş bulunulmaktadır.

Ortodonti, bütün dünyada bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren diş hekimleri mezuniyet sonrası girdikleri sınavda başarılı bulunması halinde uzmanlık /doktora programlarına kabul edilirler. En az dört yıl süre ile ortodonti eğitimi alıp, konusunda uzmanlaşan hekim de ortodonti uzmanı/ortodontist ünvanı alır. Ortodontistler mezuniyet sonrasında devlet diş hastanelerinde, diş hekimliği fakültelerinde çalışabildiği gibi, özel sektörde de çeşitli poliklinik ve muayenehane tarzı kurumlarda mesleklerini icra edebilmektedir.

Ortodontik tedavi uzun soluklu bir tedavi olduğu için dört yıllık uzmanlık eğitimi, ortodontik tedavinin inceliklerinin öğrenilmesi, uygulanması ve sonuçlarının gözlenmesi açısından gerekli görünmektedir. Bu sebeple ortodontik tedavinin 4 yıllık uzmanlık/doktora eğitimini bitirmiş olan hekimler tarafından uygulanması kritik öneme sahiptir. 

Ortodontik tedaviler uygulandıktan sonra da hekiminize, size önceden belirtilen aralıklarda uğramanız tedavinizin kalıcılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ortodontik tedavinizde resmi olarak bu işi üstlenen ve bu işin uzmanı olan hekimleri tercih etmeniz önemlidir. Türk Ortodonti Derneği resmi web sitesi olan www.TOD.org.tr isimli web adresinden ortodontist ara butonuna tıklayarak şehrinizde bu işi resmi olarak üstlenen hekimlerin isimlerine ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.