Büyüme gelişimi devam eden hastalarda çenesel sorunlar (Üst çene ileriliği, üst çene geriliği, alt çene ileriliği, alt çene geriliği vb.) doğru zamanda müdahale ile düzeltilebilmektedir. Bu tedavilerde kullanılan mekanikler sabit yada hareketli olabilmektedir. Hareketli aygıtlarda hastanın, hekimin belirttiği sürelerde aygıtını kullanması tedavinin başarıya ulaşması açısından oldukça önemlidir.