Erken dönemde diş çapraşıklıkları hareketli aygıtlar ile düzeltilebilmektedir. Böylelikle ileride uygulanabilecek sabit tel tedavisine ihtiyaç azalabilmektedir. Aynı zamanda dil itimi, parmak emme ve kalem ısırma gibi istenmeyen davranışları sergileyen çocuklara da erken yaşta müdahale edilerek ileride bu alışkanlıklar sebebiyle karşılaşabilecekleri ortodontik problemlerin önüne geçilebilmektedir.